cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Картон научног радника: Остало

image

У нaслoву oвe стрaницe дaти су нaвeдeни пoдaци зa приjaвљeнoг истрaживaчa: Danijela Boberić-Krstičev. Селектована је опција у менију Остало. Ако се кликне на иконицу image поред опције Остало, онда се добија ова страница овог Упутства. Опција Остало садржи следеће:

У наведеној табели је списак свих унетих радова из наведених категорија. Кликом на иконицу image могу се ажурирати постојећи подаци као и код ажурирања радова у часописима.

Упутство за ажурирање публикованих радова из свих наведених категорија је слично као и ажурирање публикованих радова у часописима, које је детаљно описано код опције у менију Часописи.

Повратак на садржај упутства