cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Кaртoн нaучног рaдникa: Конференције

image

У нaслoву oвe стрaницe дaти су нaвeдeни пoдaцa зa приjaвљeнoг истрaживaчa: Danijela Boberić-Krstićev. Селектована је опција у менију Конференције, која садржи више опција за ажурирање података. Ако се кликне на иконицу image поред опције Конференције, онда се добија ова страница овог Упутства.

Упутство за ажурирање публикованих радова са конференција је скоро исто као и ажурирање публикованих радова у часописима, које је детаљно описано код опције у менију Часописи.

Страница за унос података о новом раду са конференција добија се кликом на иконицу image, а упутство је ОВДЕ

Страница за Импорт – увоз података добија се кликом на иконицу image, а упутство је ОВДЕ

У наведеној табели је списак унетих радова са конференција. Кликом на иконицу image могу се ажурирати постојећи подаци као и код ажурирања радова у часописима.

Повратак на садржај упутства