cris

Research Information System of Faculty of Sciences, University of Novi Sad

View the Project on GitHub

Лични подаци

image

Корисник може мењати своје личне податке, области истраживања, биографију, лозинку и може додавати облике свог личног имена (лично име на различитим језицима и писмима). Набројане активности корисник започиње одабиром одговарајуће ставке у опцији Лични подаци као што је приказано на слици.

Повратак на садржај упутства